Kar marjı nedir? (Ticari terimler kategorisi)

(Profit margin) İşletme karının, net satış hasılatının veya yatırılan sermayenin bir yüzdesi olarak ifade edilmesi. Btı yüzdeler işletme veya endüstrinin etkinliğini ölçmeye yarar. Kar marjları endüstriden endüstriye, hatta aynı endüstri içinde bile büyük değişmeler gösterebilir. Bazan mutlak kar düzeyi artarken kar marjı böyle bir artış göstermeyebilir. Bunun nedeni, mutlak kar miktarı ile satış hacminin de artmasıdır.